Blinkering adviseert en begeleidt organisaties in de creatieve industrie bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en de opschaling daarvan.

 

“Blinkering”:
– een uitgekiende mediastrategie voor een reclamecampagne;
– aan- en uitgaan van waarschuwingslichten.

Uitgekiend en oplettend zijn daarmee de kernbegrippen van de dienstverlening van Blinkering.

 

Blinkering ondersteunt bedrijven en organisaties bij het 'managen' van grote projecten.

Dit kunnen grote verandertrajecten zijn waarbij er sprake is van compleet nieuwe werkprocessen door de invoering van nieuwe communicatiemiddelen, of meer inhoudelijke media-opdrachten waarbij spelers uit allerlei richtingen gaan samenwerken (bijvoorbeeld internationaal en over mediadisciplines heen).

Voorbeelden:

Programmamanagement MediaBooster, een meerjarig programma om de duurzame inzetbaarheid van mediaprofessionals te vergroten

Programmamanagement Dutch Media Innovators, tweejarig programma om de export van 7 Nederlandse mediabedrijven in de VS te bevorderen

Programmamanagement driejarig stimuleringsprogramma Growing Games ten behoeve van de internationale groei van de Nederlandse applied (serious) gaming-sector

Het opzetten van een internationaal publiek-privaat consortium gericht op het vergroten van de werkgelegenheid in en het versterken van de economische positie van de media- en ICT-sector in de Caribische regio

Business development en financieel programmamanagement internationaal ontwerp & technologie lab

Bevorderen van bijdragen van creatieve bedrijven in de regio Utrecht bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor het vergroenen van de economie

 

 

 

Blinkering dienstverlening:
* opstellen van de businesscase
* realiseren van financiering
* bewaken planning en control
* afstemming verwante projecten
* aansturen van interne en externe medewerkers
* richting geven aan benodigde veranderingsprocessen
* relatiebeheer en communicatie met stakeholders
* regievoering concrete resultaten en de evaluatie daarvan

 

Enkele opdrachtgevers:

Topsector Creatieve Industrie

Media Perspectives

Hilversum Media Campus 

Next Nature Network

Dutch Media Innovators

iMMovator

Stimul-IT

Economic Board Utrecht

Dutch Game Garden