Blinkering adviseert en begeleidt organisaties in de creatieve industrie bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en de opschaling daarvan.

 

“Blinkering”:
– een uitgekiende mediastrategie voor een reclamecampagne;
– aan- en uitgaan van waarschuwingslichten.

Uitgekiend en oplettend zijn daarmee de kernbegrippen van de dienstverlening van Blinkering.

 

Blinkering doet bij de start van elk project een uitgebreide scan van de markt waarbinnen een instrument ontwikkeld of geïmplementeerd moet worden (geografisch, financieel, sociaal, cultureel, technologisch). Hierdoor worden de potentiële omvang van de markt, de marktdynamiek en de verschillende actoren waar rekening mee moet worden gehouden, zichtbaar. Voor deze marktverkenningen wordt indien nodig samengewerkt met onderzoekspartners zoals Paul Rutten Onderzoek of TNO.

Daarnaast is Blinkering gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van communicatie-inspanningen bij uw doelgroep, en in data-tracking research.

Voorbeelden:

Ontwikkeling van een Privacy-Proof Performance Tool for Online Advertising op alle platforms en apparaten, die rekening houdt met de privacy van mensen én hen ook positief betrekt bij het onderzoeksproces. De tool wordt ontwikkeld door Wakoopa, Mannenmedia en Blinkering.

Nulmeting omvang crossmedia-sector Curaçao in samenwerking met TNO

Benchmark analyses bereik en conversie online advertising B2B-sites

Deelname beoordelingscommissies HBO-lectoraten en master-onderwijs

 

 

Blinkering dienstverlening:
* vraagarticulatie
* opstellen onderzoeksplan
* evt. begeleiding keuze onderzoeksbureau
* procesbegeleiding
* data verzamelen
* analyse
* vertaling naar advies

 

 

Enkele opdrachtgevers:

Hogeschool van Amsterdam - Digitale Media en Creatieve Industrie

QANU

Wakoopa

Acquire Digital

iMMovator

cover proefschrift No Sell Out